– A P E L – EURO 2012 – Bojkot reżymu Janukowycza, wsparcie dla demokratycznej Ukrainy

W ostatnich dniach coraz bardziej podnosi się kwestię łamania praw człowieka na Ukrainie w kontekście zbliżających się Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012. Dotyczy to zarówno traktowania przez obecne władze Ukrainy z prezydentem Wiktorem Janukowyczem liderki opozycji Julii Tymoszenko, jak i najnowszych zamachów bombowych w Dniepropietrowsku. Pogarszający się na Ukrainie stan praw człowieka i wolności obywatelskich oraz odchodzenie od zasad demokratycznego państwa prawa przez rząd Janukowycza jest od dłuższego czasu źródłem zaniepokojenia i troski działaczy praw człowieka i wspólnoty wolnych krajów świata.

Pamiętając o tym, trzeba także pamiętać o interesach innych krajów, także sąsiadujących z organizatorami  Polską i Ukrainą, zainteresowanych w zapobieżeniu zbliżenia Ukrainy z Polską i Unią Europejską, w tym o hipokryzji niemieckich polityków i władz, które utrzymują współpracę i wsparcie dla Rosji, której władze – dużo bardziej opresyjne i niedemokratyczne niż rząd Ukrainy – starają się zwiększać swoje wpływy i dominację w całym regionie krajów byłego Związku Radzieckiego i Układu Warszawskiego. Pamiętać także należy, że obecny rząd Ukrainy może być zainteresowany we wstrzymaniu procesu zbliżenia z Unią Europejską, gdyż wiąże się to z przestrzeganiem praw człowieka, w tym równych i przejrzystych procedur demokratycznych oraz przestrzegania państwa prawa.

Dlatego też, przywołując słowa zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw człowieka – ‘ZWAŻYWSZY, że uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju – my, działacze praw człowieka, wywodzący swoje wartości z uniwersalnych wartości ogólnoludzkich oraz tradycji polskiej Solidarności, apelujemy:

jeśli Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2012 mają być w jakikolwiek sposób zbojkotowane z powodu łamania praw człowieka przez rząd Ukrainy, to powinien być to bojkot wymierzony w łamiący zasady demokracji reżym Wiktora Janukowycza, połączony z jednoznacznym wsparciem dla demokratycznej Ukrainy;           oraz przyznanie, że błędem było niezbojkotowanie przez wspólnotę międzynarodową Olimpiady w Pekinie w 2008 roku;

                a także że niewłaściwym będzie udział państw demokratycznych i ich przedstawicieli w zimowych Igrzyska w Soczi w 2014 roku;

                gdyż prawa człowieka, wymienione w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, są jedne i niepodzielne i nie mogą być traktowane wybiórczo i rozdzielnie.

 

Adam Borowski –  Honorowy Konsul Czeczeńskiej Republiki Iczkerii w Polsce

Andrzej Gwiazda – współtwórca Wolnych Związków Zawodowych i NSZZ ‘Solidarności’

Michał Orzechowski – Komitet World Solidarity, inicjator debaty nt. Olimpiady Pekin 2008 w Sejmie RP

Urszula M. Radziszewska – Akcja Alternatywna ‘Naszość’

Zbigniew Romaszewski – współtwórca KOR i NSZZ ‘Solidarności’, działacz praw człowieka

1535606_1453514474871703_1938658742_n

 

https://www.facebook.com/WorldSolidarityOrg

1 Comment on – A P E L – EURO 2012 – Bojkot reżymu Janukowycza, wsparcie dla demokratycznej Ukrainy

Leave a comment

Your email address will not be published.

*